Rólunk

Silver Tüzép - Pásztó


Építőanyagok és segédanyagok teljes választéka közel 10.000 m2-en, 34 éves tapasztalattal!

2021. márciusától kibővített készlettel és óriási akciókkal várjuk szeretettel Önt is a pásztói Silver Tüzépen a volt Kocsis Tüzép telepén!


Kínálatunkban megtalálható a cement, estrich, gipsz, csemperagasztó, fugázó, lambéria, hajópadló, osb lemez, tetőcserép, tetőkiegészítők, cserepeslemez, trapézlemez, bádogos anyagok, tégla, térkövek, sóder, homok, beltéri festékek, üveggyapot, homlokzati hőszigetelés, gipszkarton rendszerek, festő és ács kéziszerszámok, munkavédelmi kesztyűk, csavarok, menetesszárak, anya, alátét, oszloptalpak, szeglemezek, purhabok, szilikonok, hossztoldott szegélylecek, szegek, vágókorongok, porfix falazók, homlokzati festékek, lazúrok, fa konzerváló szerek, csempék, padlóburkolatok, falburkolatok, mozaik csempék, üveg mozaikok, design beltéri ajtók, szaniterek, csaptelepek, zuhany kabinok, fürdőkádak és egyéb újdonságok.

Tapasztalt, hozzáértő kollégáink várják Önöket korrekt és sokszor verhetetlen árainkkal. Telepünkön ingyenes gépi rakodást biztosítunk a raklapos és az ömlesztett árukhoz egyaránt.

Házhozszállítást kedvező árakon, rugalmas határidővel vállalunk saját teherautóinkkal!


Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődését és hamarosan Önt is Vásárlóink között üdvözölhetjük!


A Silver Tüzép - Pásztó Csapata


Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Kocsis Tüzép Kft., mint Adatkezelő tájékoztatja a www.kocsistuzepkft.hu weboldalra látogatókat (a Kocsis Tüzép Kft. levelezési címére árajánlat kérés és vásárlás céljából küldött megkeresésekben) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. Törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban Info Tv.) alapján.

A Kocsis Tüzép Kft. elektronikus hírleveleket nem küld ki.
A Kocsis Tüzép Kft. webáruházat nem működtet.
A Kocsis Tüzép Kft. kijelenti, hogy felhőalapú adattárolást nem végez.

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy az árajánlat kérések, megkeresések, vásárlások során az Adatkezelő részére eljuttatott és számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Fogalmak:

személyes adat: bármely meghatározott, vagy beazonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve -név, telefonszám, e-mailcím .... stb. alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: a látogató önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű kezelésére és feldolgozására

adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, ( jelenesetben a Kocsis Tüzép Kft.) illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott és szerződött adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől;

harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelő:

Kocsis Tüzép Kft.
3060 Pásztó, Belterület 2731/15. hrsz.
adószám : 14542941-2-13
cégjegyzékszám : 13-09-124577
e-mail : kocsistuzep.kft@upcmail.huilletvekocsistuzepkft@gmail.com
telefonszám : 06(28)-552-675 illetve 06(32)-460-499
honlap : www.kocsistuzepkft.hu

1. Kezelt személyes adatok köre (opcionális):

név
telefonszám
e-mailcím
lakcím, telephelycím
adószám

2. Adatkezelés hozzájárulás

A weboldal látogató akocsistuzep.kft@upcmail.huilletve a kocsistuzepkft@gmail.come-mailcímreelküldöttajánlatkérésselhozzájárulahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatait jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.
A honlap használata során a látogató böngészője által elküldött technikai információkat a Kocsis Tüzép Kft. nem tárolja. Üzleteinkben történő vásárlás esetén, a vásárló tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Kocsis Tüzép Kft. a személyes adatait a szerződéses könyvelői szolgáltatói partnere részére számviteli, könyvelési célból adatfeldolgozásra átadja.
A Kocsis Tüzép Kft.kijelenti, hogy a részére átadott és/vagy eljuttatott személyes adatokat a továbbiakban harmadik személynek nem továbbítja az érintett személy külön hozzájárulása nélkül.

3. Az adatkezelés célja

A Kocsis Tüzép Kft. által forgalmazott termékek és szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetése az ügyfél árajánlatkérése alapján elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatorna alapján, valamint ügylet, vásárlás létrejötte alapján számviteli bizonylat készítése.

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.
A Kocsis Tüzép Kft. ügylet létrejötte során a NATURASOFT Készlet és Számla Professional ügyviteli programot használja.

4. Az adatkezelés jogalapja.

A kocsistuzep.kft@upcmail.hu , illetve a kocsistuzepkft@gmail.com levelezési címre elküldött megkeresésekben, vagy a személyesen, telefonon adatot közlő látogató, vásárló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az árajánlat elküldése, beérkezése, üzletünkben történő személyes leadása napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. A személyes adatok ügylet, vásárlás létrejötte esetén a számlázóprogramunkban a mindenkori hatályos számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban meghatározott irányadó elévülési időtartamáig vannak tárolva (de legfeljebb 10 év). Az adatok további megőrzése - amennyiben valamely jogi igényelő terjesztése, érvényesítése, védelme nem indokolja- az elévülési idő letelte után érdektelenné válik, így a továbbiakban töröljük.

6. Honlapüzemeltető

A honlap üzemeltetője a Kocsis Tüzép Kft. egyúttal kijelenti, hogy a látogatók által megadott személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítja, nem adja ki külön hozzájárulás nélkül.

7. A látogató, a vásárlójogai

A Kocsis Tüzép Kft.részére adatot közlő látogató, vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatokról, bármikor kérheti azok módosítását, helyesbítését, megváltoztatását, törlését.

8. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu
+36(1)391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen Nyilatkozat hatálya kiterjed a Kocsis Tüzép Kft. weboldal használatával kapcsolatos, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra, a Kocsis Tüzép Kft.részére bármilyen elektronikus, vagy személyesen leadott megrendelésekre, melyek személyes adatokat tartalmaznak, valamint a Kocsis Tüzép Kft. üzleteiben történt vásárlások alkalmával azügylet létrejöttéhez szükségesen megadott és rögzített személyes adatokra. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét a Kocsis Tüzép Kft.-vel kapcsolatban.

Kocsis Tüzép Kft.